Duyuru Detayı

TILLS EĞİTİMİMİZ İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR. YENİ TARİHLER SAYFAMIZDA DUYURULACAKTIR.
07.03.2020

TILLS EĞİTİMİMİZ İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR. YENİ TARİHLER SAYFAMIZDA DUYURULACAKTIR.

        Bütünleşmiş Dil ve Okur-Yazarlık Becerileri Testi (TILLS), 6 ila 18 yaş arasındaki okul çağındaki bireylerin müfredat ile ilişkili sözlü ve yazılı dil becerilerini yönelik geliştirilen yenilik yaratan bir test olup dil ve okur-yazarlık becerileri ilgili bozuklukların tanısında kullanılmaktadır. TILLS Testi uygun eğitim ve mesleki becerilere sahip olan profesyoneller tarafından uygulanmalıdır. Bu profesyoneller arasında; Dil-konuşma Patologları, Nöropsikologlar, Psikologlar, Klinik Psikologlar, Okuma Uzmanları, Özel Eğitimciler ve Öğretim Danışmanları yer almaktadır. TILLS Testi standardize edilmiş ve norm tablolarıyla desteklenmiş bir testtir.

    TILLS KULLANIM AMAÇLARI:

    TILLS Testi üç farklı amaç için geliştirilmiş norm temelli bir testtir.

    Bu amaçlar:

    1.Dil ve okur-yazarlık ile ilişkili bozuklukların tanısını koymak,

    2.Bozuklukla ilişkili güçlü ve zayıf yanlarını belirlemek,

    3.Zaman içerisinde dil ve okur-yazarlık becerilerinde meydana gelen olumlu veya olumsuz değişimleri tespit etmektir.


    TILLS Testinin Uygulanabileceği Popülasyonlar

    • Birincil dil bozukluğu (özgül dil bozukluğu, gelişimsel dil bozukluğu, dil veya konuşma bozukluğu ya da dil öğrenme bozukluğu olarak bilinmektedir) olduğundan şüphelenilen öğrencilerin tanısında resmi değerlendirme amacıyla kullanılabilir.

    • Sözlü veya yazılı dilde özgül öğrenme güçlüğü olduğundan şüphelenilen öğrencilerin tanısında resmi değerlendirme amacıyla kullanılabilir.

    • Spesifik okuma güçlüğü (disleksi)yaşadığından şüphelenilen öğrencilerin tanısında resmi değerlendirme amacıyla kullanılabilir.

    • Dil ve okur-yazarlık becerilerinde bozulmalara sebep olduğu bilinen işitme problemi, otizm spektrum bozukluğu, mental retardasyon ve travmatik beyin yaralanmaları olduğundan şüphelenilen öğrencilere tanı koymak amacıyla kullanılabilir.

    • Dil ile okur-yazarlık ve sosyal iletişim becerilerini edinmekte ve kullanmakta zorlanan yeterince destek almamış öğrencilerin değerlendirilmesinde kullanılabilir.

    • Daha önce TILLS testi uygulanarak değerlendirmesi yapılmış öğrencilerin söz konusu becerilerinde zaman içinde herhangi bir değişim olup olmadığını tespit etmek amacıyla uygulanabilir. Ancak TILLS testi aynı öğrenciye tekrar uygulanmadan en az 6 aylık bir sürenin geçmesi gerekmektedir.

    Alt Testler Hakkında Genel Bilgiler

    TILLS testinde yer alan 15 farklı alt testin her biri dil ve okur-yazarlık becerilerinin çok yönlü ve ayrıntılı bir değerlendirmesinin elde edilmesi amacıyla geliştirilmiştir. 15 alt test farklı yaşlardaki bireylere, farklı materyaller kullanılarak, farklı yönergeler verilerek farklı süre sınırları içerisinde uygulanmaktadır. Her bir alt testin geliştirilme amacı ve ölçtüğü yetenek, söz konusu alt teste özgüdür.

    15 alt test aşağıda sıralanmıştır:

    1.Kelime farkındalığı

    2.Fonetik farkındalık

    3.Hikâyeyi tekrar anlatma

    4.Kelimesiz tekrar

    5.Kelimesiz heceleme

    6.Duyduğunu anlama

    7.Okuduğunu anlama

    8.Yönergeleri takip

    9.Gecikmiş olarak hikâyeyi tekrar anlatma

    10.Kelimesiz okuma

    11.Akıcı okuma

    12.Yazılı ifade

    13.Sosyal iletişim

    14.İleriye doğru sayı dizisi

    15.Geriye doğru sayı dizisi

    Kimler Katılabilir: Psikoloji Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencileri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencileri, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Aile Danışmanları. Psikiyatristler.

Konuşma Dili Patologları, Nöropsikologlar, Eğitim Psikologları ve Okuma Uzmanları, ÖZEL Eğitimciler ve diğer Eğitim uzmanları, Çocuk Gelişimciler gibi çocuklarla bireyselleştirilmiş test yönetimi konusunda eğitim alan diğer kişiler tarafından uygulanabilir.