Duyuru Detayı

ETEÇOM2 (Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı)
17.01.2021

ETEÇOM2 (Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı)

ETEÇOM2’nin hedefi uzman/eğitimci ya da ebeveynin etkileşimsel davranışlarını geliştirerek, cocuğun bilişsel, iletişim ve sosyal duygusal gelişim alanlarında 15 temel davranışı kazanmasını ya da geliştirmesini hedefler. ETEÇOM2’de 15 temel davranışı kazandırmaya ya da geliştirmeye yönelik 63 ETEÇOM2 STRATEJİSİ ebeveyn/uzman/eğitimciye kazandırılır ya da geliştirilir. 63 ETEÇOM2 STRATEJİLERİ ile ilişkili ETEÇOM2 BİLGİ NOTLARI temel davranışların ve stratejilerin mantığını açıklar. ETEÇOM2 uygulama oturumları ebeveynin ya da uzmanın calışma ve birlikte olma durumlarına göre farklılaşabilirken, ideal olanı haftada 1-2 defa, 1-1.30 saatlik oturumlar şeklinde düzenlenir. Her oturumda 1-2 strateji çalışılır. Yaklaşık 6 ay içerisinde programdaki stratejiler tamamlanır ve programda belirtildiği gibi uygulandığında stratejilerin odaklanıldığı yetişkin de anlamlı nitelikli yetişkin davranışlarında ve cocuğun gelişim alanlarında (özellikle bilişsel, iletişim ve sosyal-duygusal) de anlamlı gelişmeler gözlenebilir.

ETEÇOM2 PROGRAMI NELERİ KAPSAR?

Aşağıdakiler formlar ve değerlendirme araçlarının kullanımı ETEÇOM2 kapsamında yer alır ve sertifika alma sürecinde nasıl kullanılacakları uygulamacılara aktarılır:

ETEÇOM2 STRATEJİLERİ: Çocuğun 15 temel davranışı kazanmasına ya da geliştirmesini destekleyici uzmanın/ebeveynin ya da eğitimcinin çocukla kullanacağı 63 strateji ve pratik öneriler…

ETEÇOM2 BİLGİ NOTLARI: 15 temel davranış, 63 strateji ile ilişkili ve bunların neden önemli olduğunu ebeveyne/uzmana/eğitimciye açıklayan 109 bilgi notu ve açıklamaları…

ETEÇOM2 GÜNLÜK YAŞAMA AKTARMA PLANI: Oturumlarda odaklanılan stratejilerin gün içinde farklı ortam ve durumlarda nasıl kullanılabileceğine dair her oturum sonunda ebeveyn ile planı….

ETEÇOM2 TEMEL DAVRANIŞ PROFİLİ (TDP): Çocuğun ilgili temel davranışta ilerlemesini değerlendirmeye yönelik geliştirilmiş ölçek…

ETEÇOM2 EBEVEYN/YETİŞKİN STRATEJİ KULLANIM PROFİLİ (ESP): Birincil bakıcının/ebeveynin oturumlarda odaklanılan stratejilerde ilerlemesini değerlendirmeye yönelik geliştirilmiş ölçek…

ETEÇOM2 PLANLAMA VE İZLEME FORMU: ETEÇOM2 stratejilerinin, bilgi notlarının ve TDP ve ESP puanlarının kaydedildiği ETEÇOM2’nin, çocuğun ve birincil bakıcı/ebeveyn ilerlemesinin izlendiği planlama ve izleme formu…

ETEÇOM2 OTURUM KILAVUZU: ETEÇOM2 oturumlarını düzenlemede dikkat edilecek noktaları ortaya koyan rehber…

ETEÇOM2 OTURUM PLANI: ETEÇOM2 oturumunun amaçlarını ve işleyişini düzenleyen, uygulamacının oturumu yönetmesine yardım eden rehber plan…