Eğitim Detayı

Disleksi Eğitim Müdahaleleri - Okuma (DEM-OKU)

Disleksi Eğitim Müdahaleleri - Okuma (DEM-OKU)

Aşağıdaki bölümde Disleksi Eğitim Müdahaleleri - Okuma (DEM-OKU) seminerleri kapsamında verilen eğitimler listelenmiştir. Kurumsal, grup ve bireysel olarak tüm başvurularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.    Otizm spektrum bozukluğunun teşhis ölçütleri motor becerileri kapsayan yetersizlikler içermemesine rağmen, yapılan araştırmalar OSB tanısı almış çocukların motor gelişiminde gecikmeler ve motor performans testlerinde akranlarına kıyasla gerilikler yaşadıklarını göstermiştir. Motor programlar OSB’li çocukların hareket kapasitesini arttırma, sosyal etkileşim fırsatı sağlama, tekrarlı/yinelenen hareketleri azaltmada bir fırsat sağlamasına rağmen, bu konu araştırmacılar, uzmanlar ve aileler tarafından gözden kaçırılmaktadır.

    Eğitimin İçeriği:

    Bu eğitim programı ile katılımcılar aşağıda yer alan öğrenme amaçlarıyla ilgili bilgi ve becerilere sahip olacaktır:

    Motor gelişimle ilgili yanlış bilinenleri açıklayabilecek

    Motor becerileri kazandırmada kanıta dayalı özellikleri tanımlayabilecek

    Motor gelişim teorilerini motor müdahale programı için kullanabilecek

    OSB’li çocukların motor ve hareket özelliklerini açıklayabilecek

    Motor değerlendirme yöntemlerini uygulayabilecek

    OSB’li çocuklar için motor müdahale programının bileşenlerini tanımlayabilecek

    OSB’li çocuklarda motor beceri edinimine ilişkin stratejileri seans içerisinde kullanabilecek

    Motor müdahale programında yer alan aktiviteleri OSB’li çocuklara uygulayabilecektir.

    Eğitim Materyali ve Sertifika Bilgileri:

    Eğitim içeriğiyle ilgili yazılı materyaller sunulacaktır. Eğitim sonunda“Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Motor Müdahale Programı”başlıklı katılım sertifikası verilecektir.

    Eğitime Kimler Katılabilir:

    Eğitime gelişimsel yetersizliği olan çocuklarla çalışan uzmanlar (fizyoterapist, beden eğitimi öğretmeni,ergoterapist, özel eğitim öğretmeni, çocuk gelişim uzmanı, okul öncesi öğretmeni,psikolog ve psikolojik danışmanlar) katılabilir.

 

 


Eğitim ile ilgili bilgi almak istiyorum

Yıldız ile işaretlenmiş alanlar gereklidir. *

Gelecek Etkinlikler

Bu eğitim için gelecekte bir etkinlik bulunamadı.

Geçmiş Etkinlikler

Bu eğitim için geçmiş bir etkinlik bulunamadı.