Eğitim Detayı

Mesleki Gelişim Programları

Mesleki gelişim eğitimleri, Alfabe Akademi tarafından Özel Eğitim alanında hizmet veren profesyoneller için düzenlenmektedir. Bu seminerlerin amacı özel kurumlarda çalışan profesyonellerin mesleki gelişimlerini bir sonraki aşamaya taşımalarına olanak sağlamaktır.

Bu sayfa eğitim bilgilendirme sayfasıdır. Bu eğitime ilişkin aktif etkinlikleri görüntülemek, bu etkinliklere kayıt olmak ve kredi kartı ile taksitli ödeme yapmak için lütfen menüdeki Etkinlikler sayfasını inceleyiniz.

Mesleki Gelişim Programları

Aşağıdaki bölümde Mesleki Gelişim Programları seminerleri kapsamında verilen eğitimler listelenmiştir. Kurumsal, grup ve bireysel olarak tüm başvurularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Günümüzde giderek önem kazanan hayat boyu öğrenme ilkeleri kapsamında Bakanlık personelinin mesleki ve kişisel gelişmelerinin sağlanması, gelişimlere intibak etmeleri, verimliliklerinin arttırılması ve üst görevlere hazırlanmalarına yönelik hizmetiçi eğitim faaliyetleri büyük önem arz etmektedir.

Nitelikli öğretmen ve nitelikli öğretim için meslekî gelişim konusunda öğretmenlere sürekli destek sağlanması gerekmektedir. Bu itibarla Bakanlığımızca, merkez ve taşra teşkilatında görevli tüm öğretmenlerin yetiştirilmelerine yönelik hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir.

Hizmetiçi eğitim faaliyetleri, öğretmenlere uygulanan ihtiyaç analizleriyle belirlenen mesleki-kişisel gelişim ihtiyaçları, eylem planları, ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği protokolleri, meslek kuruluşlarının ihtiyaçları, Bakanlık ve Kurum politikaları doğrultusunda planlanmakta ve yürütülmektedir.

Bunlar;

Göreve İlk Defa Atanan Öğretmenlerin Adaylık Eğitimleri,

Üst Görevlere Hazırlama Eğitimleri,

Uzman Eğiticilerin Eğitimleri,

Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimleri,

Alan Değişikliği Yapan Öğretmenlere Yönelik İntibak Eğitimleri,

Bilgilendirme amaçlı konferans, panel, forum, sempozyum vb. eğitimler ile

Yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği içinde öğretmenlere yönelik düzenlenen eğitimlerdir.

Bakanlığımızda personelin kişisel ve meslekî gelişimlerine yönelik hizmetiçi eğitim faaliyetleri 1960 yılından itibaren düzenlenmeye başlanmıştır. Bu eğitimler, 1993 yılında illere yetki verilmesinden sonra mahalli olarak da düzenlenmektedir. 1960 yılında 2 kurs ve 85 katılımcı ile başlayan faaliyetler,

2017 yılında; merkezi olarak düzenlenen 400 yüz yüze hizmetiçi eğitim faaliyetine 26.850; 33 uzaktan hizmetiçi eğitim faaliyetine 65.042; toplamda 433 faaliyete 91.892, mahalli olarak düzenlenen 27.319 yüz yüze hizmetiçi eğitim faaliyetine 955.585, toplamda 27.752 faaliyete 1.047.477 katılım sağlanmıştır.

2018 Yılı ilk altı ayında merkezi ve mahalli olarak düzenlenen  21.662  hizmetiçi eğitim faaliyetine 738.192 katılım olmuştur.

Mevcut öğretmen sayısı dikkate alındığında, yüz yüze eğitim yaklaşımıyla bütün öğretmenlerimize ihtiyaç duyulan zamanda ve alanda hizmetiçi eğitim verilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, Bakanlığımızca yüz yüze eğitimin yanında uzaktan eğitim faaliyetleri de yapılmaya başlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüz bu hizmetleri, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı, YÖK, Üniversiteler, TİKA, TODAİE, TED, TÜBA, TÜBİTAK, AFAD, YEŞİLAY, ÖRAV, UNİCEF ve diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve yabancı kültür merkezlerinin işbirliği ve katkılarıyla gerçekleştirmektedir.

 


Eğitim ile ilgili bilgi almak istiyorum

 

Aşağıdaki form eğitim hakkında bilgi almak için kullanılır. Eğitimlere katılmak için lütfen Etkinlikler sayfasını ziyaret ediniz.

Yıldız ile işaretlenmiş alanlar gereklidir. *