Etkinlik Detayı

Etkinlik Listesine Geri Dön

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM) Uygulayıcı Sertifika Eğitimi

  • 01.01.1970
  • 02:00
  • Kontenjan
  • Başlama 01.01.1970 02:00
  • Bitiş 01.01.1970 02:00
  • Gün 1 Gün
Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM) Uygulayıcı Sertifika Eğitimi

Eğitimin Tanımı:

ETEÇOM, Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programının kısaltılmış adıdır.
Orijinal adı Responsive Teaching Program (RT)’dır. ETEÇOM, ilişki-temelli yaklaşıma
(Relationship-Based Approach) dayalı bir programdır. Floortime, DIR, Denver Modeli ve
ETEÇOM (Responsive Teaching; http://www.responsiveteaching.org/) gibi ilişki temelli
uygulamalar birincil bakıcının (ebeveyn ya da uzman/eğitimci) çocuğu ile etkileşiminin
niteliğini geliştirmeye ve dolayısı ile çocuğun gelişimini (bilişsel, sosyal-duygusal ve
iletişim) desteklemeyi hedefler.  Çocuk gelişimine ve ebeveyn-çocuk gelişimi, ebeveynin
yanıt vericiliği üzerine yıllardır yapılan çalışmalar temelinde ETEÇOM, ABD’’de Prof.
Gerald Mahoney ve Prof. James MacDonald tarafından 2006 yılında program haline
getirilmiştir. Programın Türkiye’deki telif hakları ve eğitim verme yetkisi  Prof. Dr. İbrahim
H. Diken’e verilmiştir. ETEÇOM’un etkiliği farklı yetersizliği olan ya da gelişimi risk
altında olan 0-6 yaş arasındaki çocuklar ve ebeveynleri ile ABD; Kore ve Türkiye’de
sınanmış ve sınanmaya devam etmektedir. Bu çalışmalar temelinde günümüze kadar yapılan
ETEÇOM çalışmaları Down Sendromu, Otistik bozukluk (Otizm), Serebral Palsi, Zihinsel
Yetersizlik, Gecikmiş Dil ve Konuşma, Nedeni belli olmayan  Gelişimsel Gerilik,
Pramatüre/Düşük Doğum Ağırlığı gibi farkı durumları olan çocuklar ve ebeveynleri üzerinde
etkili olduğunu ortaya koymuştur.

Eğitimin İçeriği:

 

ETEÇOM, oldukça sistematik, takibi ve uygulaması kolay bir programdır. Programın
uygulamacı sertifikasını alan uzman/eğitimci ister kendisi çocuk ile uygulayabilir ister ise
çocuğun birincil bakıcısı ile uygulayabilir. Programın ister ister kurumda uygulama seçeneği
olmasından dolayı ETEÇOM, ev ya da kurum merkezli bir erken müdahale programıdır.
ETEÇOM’un hedefi uzman/eğitimci ya da ebeveynin etkileşimsel davranışlarını geliştirerek,
çocuğun bilişse, iletişim ve sosyal duygusal gelişim alanlarında 16 temel davranışı
kazanmasını ya da geliştirmesini hedefler. ETEÇOM’da 16 temel davranışı kazandırmaya
yönelik 66 öğretimsel strateji ebeveyne/uzmana/eğitimciye öğretilir. 66 strateji ile de ilişkili
tartışma noktaları bu temel davranış ve stratejilerin mantığını açıklar. ETEÇOM haftada 1-2,
1-1.30 saatlik oturumlar şeklinde düzenlenir. Her oturumda 1-2 strateji çalışılır. Yaklaşık 6
ay içerisinde programdaki stratejiler tamamlanır ve çocuğun gelişimden anlamlı gelişmeler
gözlenebilir. Aşağıdakiler ETEÇOM kapsamında yer alır ve sertifika alma sürecinde nasıl
kullanılacakları uygulamacılara öğretilir:
Eteçom Öğretimsel Stratejileri: Çocuğun 16 temel davranışı kazanmasına ya da
geliştirmesini destekleyici uzmanın/ebeveynin ya da eğitimcinin çocukla kullanacağı 66
öğretimsel strateji ve pratik öneriler…
Eteçom Bilgi Notları: 16 temel davranış, 66 strateji ile ilişkili ve bunların neden önemli
olduğunu ebeveyne/uzmana/eğitimciye açıklayan 130 bilgi notu  ve açıklamaları…
Eteçom Ev Ödevi: Oturumlarda öğretilen stratejilerin farklı ortam ve durumlarda nasıl
kullanılabileceğine dair her oturum sonunda ebeveyn ile geliştirilen eylem planı….
Eteçom Temel Davranış Seçici: Hangi temel davranışın seçilmesine yardım edici Eteçom
Temel Davranış Seçici Formu…
Eteçom Temel Davranış Profili: Çocuğun ilgili temel davranışta ilerlemesini
değerlendirmeye yönelik geliştirilmiş ölçek…

Eteçom Oturum Kılavuzu: ETEÇOM oturumlarını düzenlemede dikkat edilecek noktaları
ortaya koyan rehber…
Eteçom Oturum Planı: ETEÇOM oturumunun amaçlarını ve işleyişini düzenleyene
uygulamacının oturumu yönetmesine yardım eden rehber plan…
Eteçom Planlama Ve İzleme Formu: ETEÇOM stratejilerinin, tartışma noktalarının ve temel
davranış profile puanlarının kaydedildiği ETEÇOM’un ve çocuğun ilerlemesinin izlendiği
planlama ve izleme formu…
Eteçom Programının Uygulanması: ETEÇOM programının nasıl uygulanacağını aşama
aşama açıklayan bilgilendirici rehber

Eğitim Materyalleri ve Sertifika Bilgileri: 

Eteçom Kiti Ve Eteçom Uygulayıcı Sertifikası verilecektir.

Eğitime Kimler Katılabilir:

Uzmanlar (Örneğin, psikiyatrist, nörolog, çocuk doktoru, gelişimsel pediatrist, psikolog,
fizyoterapist, dil ve konuşma terapisti vb.), öğretmenler (Örneğin, okul öncesi öğretmeni,
rehber öğretmen, özel eğitim öğretmeni, sınıf öğretmeni vb.)

Eğitmen: Prof. Dr. İbrahim Diken

Özgeçmiş: http://www.ibrahimhalildiken.com/


Ön Kayıt Bedeli: 150 TL - Son ödeme tarihi: 31.03.2018

31 Mart 2018 tarihine kadar ön kayıt bedelini yatırmış olan adayların dekontlarını, iletişim bilgileriyle beraber, "cadempsikoloji@gmail.com" adresine iletmeleri gerekmektedir.

Ödemenin geri kalanı için son tarih: 07.04.2018 dir. Katılımcıların yine dekontlarını "cadempsikoloji@gmail.com" adresine iletmeleri rica olunur.

  • Katılım ücretlerinin İş Bankası İstanbul Caddesi Şubesi IBAN No: TR15 0006 4000 0011 4500 0213 14 hesabına "Çocuk Değerlendirme Ön Kayıt / Kayıt" ibarelerinden uygun olanıyla, alıcı kısmına "Çadem Psikoloji" yazılarak iletilmesi gerekmektedir.