Etkinlikler

UDA (UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ)

UDA (UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ)

      Eğitim Kim Tarafından Verilmektedir?     Uygulamalı Davranış Analizi eğitimi Sayın Doç. Dr. Ayten Düzkantar tarafından verilmektedir.     UDA Nedir?     Bu yöntem, birey davranışlarını ve bu davranışlarla ilişkili çevresel özellikleri objektif olarak analiz etmeye daya...

Başvuru Yap

22.02.2020

09:00

SESFAR (SESBİLGİSEL FARKINDALIK BECERİLERİNİ DESTEKLEMEYE YÖNELİK MÜDAHALE PROGRAMI)

SESFAR (SESBİLGİSEL FARKINDALIK BECERİLERİNİ DESTEKLEMEYE YÖNELİK MÜDAHALE PROGRAMI)

    Eğitimin Amacı:     Sesbilgisel farkındalık becerilerini geliştirmeye yönelik çocuklara uygulanacak oyun temelli 70 etkinlikten oluşan bir müdahale programının öğretimi      Eğitimin İçeriği:     Sesbilgisel farkındalık becerilerine sahip olan çocuklar ile çalışmak iç...

Başvuru Yap

01.03.2020

09:00

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM) Uygulayıcı Sertifika Eğitimi

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM) Uygulayıcı Sertifika Eğitimi

Eğitimin Tanımı: ETEÇOM, Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programının kısaltılmış adıdır. Orijinal adı Responsive Teaching Program (RT)’dır. ETEÇOM, ilişki-temelli yaklaşıma (Relationship-Based Approach) dayalı bir programdır. Floortime, DIR, Denver Modeli ve ETEÇOM (Responsive Teaching; http://www.responsivete...

Batıkent Mah. Göknil Sok. No: 23 Tepebaşı / Eskişehir Başvuru Yap

01.01.1970

02:00

GILLIAM OTİSTİK BOZUKLUK DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ-2-TÜRKÇE VERSİYONU (GOBDÖ-2-TV) UYGULAYICI SERTİFİKA EĞİTİMİ

GILLIAM OTİSTİK BOZUKLUK DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ-2-TÜRKÇE VERSİYONU (GOBDÖ-2-TV) UYGULAYICI SERTİFİKA EĞİTİMİ

Eğitimin Tanımı:  Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 (GOBDÖ-2; Gilliam Autism Rating Scale-2) otistik bozukluğu karakterize eden davranışlar sergileyen 3-23 yaşlar arasındaki bireylerin farklı amaçlar için değerlendirilmesini sağlayan bir derecelendirme ölçeğidir.  Eğitimin İçeriği: GOBDÖ-2-TV; (a...

Batıkent Mah. Göknil Sok. No: 23 Tepebaşı / Eskişehir Başvuru Yap

01.01.1970

02:00

IVO-ODS Otizm Spektrum Bozukluğu Kapsamlı Değerlendirme Seti Uygulamacı Sertifikası Çalıştayı

IVO-ODS Otizm Spektrum Bozukluğu Kapsamlı Değerlendirme Seti Uygulamacı Sertifikası Çalıştayı

İVO-ODS'nin amacı OSB gösteren çocukların OSB açısından kapsamlı bir değerlendirmesini yaparak çocuğun gereksinim duyduğu özel eğitim destek düzeyini ortaya koyarak buna uygun eğitsel ve davranışsal müdahale programları için veri sağlamaktır. Ayrıca müdahale programlarının etkililiğinin değerlendirilmesi ve izleme çal...

Batıkent Mah. Göknil Sok. No: 23 Tepebaşı / Eskişehir Başvuru Yap

01.01.1970

02:00

Disleksi Eğitim Müdahaleleri - Okuma (DEM-OKU)

Disleksi Eğitim Müdahaleleri - Okuma (DEM-OKU)

Otizm spektrum bozukluğunun teşhis ölçütleri motor becerileri kapsayan yetersizlikler içermemesine rağmen, yapılan araştırmalar OSB tanısı almış çocukların motor gelişiminde gecikmeler ve motor performans testlerinde akranlarına kıyasla gerilikler yaşadıklarını göstermiştir. Motor programlar OSB’li çocukların hareket ka...

Batıkent Mah. Göknil Sok. No: 23 Tepebaşı / Eskişehir Başvuru Yap

01.01.1970

02:00

Otizmli Çocuklara Temel Becerilerin Öğretimi Atölyesi

Otizmli Çocuklara Temel Becerilerin Öğretimi Atölyesi

Bu eğitim otizmli çocukların eğitimine nereden ve nasıl başlanacağını anlatmak ve katılımcılara uygulama becerisi kazandırmak amacıyla planlanmıştır. Katılımcılara verilecek olan materyaller, temel becerilerin öğretiminin adım adım nasıl planlanacağını ve yürütüleceğini somut bir şekilde ortaya koymaktadır. Eğitim...

Batıkent Mah. Göknil Sok. No: 23 Tepebaşı / Eskişehir Başvuru Yap

01.01.1970

02:00