Etkinlikler

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM) Uygulayıcı Sertifika Eğitimi

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM) Uygulayıcı Sertifika Eğitimi

Eğitimin Tanımı: ETEÇOM, Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programının kısaltılmış adıdır. Orijinal adı Responsive Teaching Program (RT)’dır. ETEÇOM, ilişki-temelli yaklaşıma (Relationship-Based Approach) dayalı bir programdır. Floortime, DIR, Denver Modeli ve ETEÇOM (Responsive Teaching; http://www.responsivete...

Batıkent Mah. Göknil Sok. No: 23 Tepebaşı / Eskişehir Detaylı Bilgi & Kayıt

20.09.2018

09:00

GILLIAM OTİSTİK BOZUKLUK DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ-2-TÜRKÇE VERSİYONU (GOBDÖ-2-TV) UYGULAYICI SERTİFİKA EĞİTİMİ

GILLIAM OTİSTİK BOZUKLUK DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ-2-TÜRKÇE VERSİYONU (GOBDÖ-2-TV) UYGULAYICI SERTİFİKA EĞİTİMİ

Eğitimin Tanımı:  Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 (GOBDÖ-2; Gilliam Autism Rating Scale-2) otistik bozukluğu karakterize eden davranışlar sergileyen 3-23 yaşlar arasındaki bireylerin farklı amaçlar için değerlendirilmesini sağlayan bir derecelendirme ölçeğidir.  Eğitimin İçeriği: GOBDÖ-2-TV; (a...

Batıkent Mah. Göknil Sok. No: 23 Tepebaşı / Eskişehir Detaylı Bilgi & Kayıt

19.09.2018

09:00

IVO-ODS Otizm Spektrum Bozukluğu Kapsamlı Değerlendirme Seti Uygulamacı Sertifikası Çalıştayı

IVO-ODS Otizm Spektrum Bozukluğu Kapsamlı Değerlendirme Seti Uygulamacı Sertifikası Çalıştayı

İVO-ODS'nin amacı OSB gösteren çocukların OSB açısından kapsamlı bir değerlendirmesini yaparak çocuğun gereksinim duyduğu özel eğitim destek düzeyini ortaya koyarak buna uygun eğitsel ve davranışsal müdahale programları için veri sağlamaktır. Ayrıca müdahale programlarının etkililiğinin değerlendirilmesi ve izleme çal...

Batıkent Mah. Göknil Sok. No: 23 Tepebaşı / Eskişehir Detaylı Bilgi & Kayıt

17.09.2018

09:00

Disleksi Eğitim Müdahaleleri - Okuma (DEM-OKU)

Disleksi Eğitim Müdahaleleri - Okuma (DEM-OKU)

Otizm spektrum bozukluğunun teşhis ölçütleri motor becerileri kapsayan yetersizlikler içermemesine rağmen, yapılan araştırmalar OSB tanısı almış çocukların motor gelişiminde gecikmeler ve motor performans testlerinde akranlarına kıyasla gerilikler yaşadıklarını göstermiştir. Motor programlar OSB’li çocukların hareket ka...

Batıkent Mah. Göknil Sok. No: 23 Tepebaşı / Eskişehir Detaylı Bilgi & Kayıt

13.05.2018

09:00

Otizmli Çocuklara Temel Becerilerin Öğretimi Atölyesi

Otizmli Çocuklara Temel Becerilerin Öğretimi Atölyesi

Bu eğitim otizmli çocukların eğitimine nereden ve nasıl başlanacağını anlatmak ve katılımcılara uygulama becerisi kazandırmak amacıyla planlanmıştır. Katılımcılara verilecek olan materyaller, temel becerilerin öğretiminin adım adım nasıl planlanacağını ve yürütüleceğini somut bir şekilde ortaya koymaktadır. Eğitim...

Batıkent Mah. Göknil Sok. No: 23 Tepebaşı / Eskişehir Detaylı Bilgi & Kayıt

25.04.2018

09:00

SESFAR (SESBİLGİSEL FARKINDALIK BECERİLERİNİ DESTEKLEMEYE YÖNELİK MÜDAHALE PROGRAMI)

SESFAR (SESBİLGİSEL FARKINDALIK BECERİLERİNİ DESTEKLEMEYE YÖNELİK MÜDAHALE PROGRAMI)

Eğitimin Amacı: Sesbilgisel farkındalık becerilerini geliştirmeye yönelik çocuklara uygulanacak oyun temelli 70 etkinlikten oluşan bir müdahale programının öğretimi Eğitimin İçeriği: Sesbilgisel farkındalık becerilerine sahip olan çocuklar ile çalışmak için geliştirilmiş müdahale programının içeriği:     ...

Büyükdere mah. Tepecikören sk. No:8 Odunpazarı / Eskişehir Detaylı Bilgi & Kayıt

01.03.2020

09:00

UDA (UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ)

UDA (UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ)

Eğitim Kim Tarafından Verilmektedir? Uygulamalı Davranış Analizi eğitimi Sayın Doç. Dr. Ayten Düzkantar tarafından verilmektedir.UDA Nedir? Bu yöntem, birey davranışlarını ve bu davranışlarla ilişkili çevresel özellikleri objektif olarak analiz etmeye dayalıdır. Pek çok davranışın çevre tarafından bir şekilde ödüllen...

Büyükdere mah. Tepecikören sk. No:8 Odunpazarı / Eskişehir Detaylı Bilgi & Kayıt

22.02.2020

09:00

ÖZEMGE

ÖZEMGE

Özel Eğitimde Mesleki Gelişim Eğitici Eğitimleri Program İçeriğiÖĞRENME KURAMLARI VE UDA (8 saat) UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİNDE DAVRANIŞ YÖNETİMİ-I (Uygun Davranışların Arttırılması) (8 saat) UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİNDE DAVRANIŞ YÖNETİMİ-II (Uygun Olmayan Davranışların Azaltılması) (8 saat) UYGULAMALI DAVRANI...

Zoom Detaylı Bilgi & Kayıt

27.10.2020

20:00