Makale Detayı

Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezinin İşleyişi
25.02.2020

Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezinin İşleyişi

İLK İNCELEME


Bireyin herhangi zihinsel ya da bedensel bir engeli olması durumunda (Otizm, Bedensel,

Görme, İşitme, Dil ve Konuşma ) hastane işleyişin en başına geçmektedir. Eğitim için rapor

veren Rehberlik Araştırma merkezleri bu tür engellerde öncelikli olarak hastane raporu

istemektedir.


 • Hastaneye götürülen engelli kişi için devlet hastanelerinden zorunlu olmak üzere

sağlık kurulu raporu ( Heyet Raporu/ÇÖZGER ) istenmektedir.

 • Alınan bu rapor sonrasında, kişinin Rehberlik Araştırma Merkezi’nde (RAM)

incelenmesi için randevusu alınır.

 •  Randevu tarihinde, kişi ile beraber hastane raporu Rehberlik Araştırma Merkezi’nde

doldurulacak dilekçe ve fotoğrafla birlikte kişi incelenir ve raporu çıkartılır.

 •  Kişi eğer okula gidiyor ise; Mutlaka okul rehberlik servisinin Rehberlik Araştırma

Merkezi’ne resmi olarak eğitsel tanılama formu ile göndermesi gerekmektedir.

 •  Eğitsel tanılama formu olmadan Rehberlik Araştırma Merkezleri hiçbir şekilde

inceleme yapmamaktadır.


RAPOR YENİLEME


Önceden incelenmiş ve raporu olan kişilerin RAM raporu her sene yenilenmektedir.

Rapor yenileme işlemlerinde kişiye tekrar rapor çıkıp çıkmayacağının kararını yine Rehberlik

Araştırma Merkezleri vermektedir. Rapor yenilemelerde en önemli kriter kişinin 1 sene

sonunda gösterdiği performanstır. Rapor yenilemelerde okula gitmeyen öğrenci; randevusuna

giderken yanında Rehabilitasyon Merkezi’nden aldığı performans gelişim formları ve kişinin

1 senesini değerlendiren dönem sonu değerlendirme formu ve hastane raporunun aslı ve

fotokopisini bulundurmak zorundadır. Okula giden kişilerde ise; Rehabilitasyon

Merkezi’nden aldığı performans gelişim formları ve kişinin 1 senesini değerlendiren dönem

sonu değerlendirme formu, hastane raporunun aslı ayrıca okuldan alınan BİREYSEL

GELİŞİM FORMU bulundurması zorunludur.


HASTANE SÜRECİ


 • Hastane raporları süreli ve süresiz olarak çıkmaktadır.

 •  Süresiz olan hastane raporlarının tekrar yenilenmesine gerek olmayıp Rehberlik Araştırma

Merkezleri’nde süresiz olarak geçerliliği vardır.

 •  Süreli olan hastane raporları (1 sene, 2 sene, 3 sene) ise rapor tarihleri dolduklarında

mutlaka yenilenmesi gerekmektedir.

Hastane raporlarında engelli ailelerinin biraz rahat edebilmesi için mutlaka hastane raporlarını

süresiz geçerlilikte yani ‘’sürekli’’ ibaresi olarak almaları onlar için daha iyi olacaktır.

Böylece her sene sadece Rehberlik araştırma merkezi tarafından kontrolleri yapılabilecektir.


REHABİLİTASYON MERKEZİ KAYIT SÜRECİ


Hastane raporunu ve Rehberlik Araştırma Merkezi raporunu alan kişi bu raporlarla

beraber bir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kayıt yaptırıp destek eğitimi

alabilmektedirler. Rehberlik araştırma merkezinin verdiği rapor doğrultusunda sadece bireysel

eğitim verilmiş bireye ayda 8 saat, bireysel + grup eğitimi verilmiş bireye ayda 8 saat bireysel

ve 4 saat grup eğitimi verilmektedir.


BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) NEDİR?


Bireyselleştirilmiş eğitim programı özel gereksinimli bireyin gelişimi veya ona uygulanan

programın gerektirdiği disiplin alanlarında eğitsel gereksinimlerini karşılamak üzere uygun

eğitim ortamlarından ve destek hizmetlerden en üst düzeyde yararlanmasını öngören yazılı

dokümandır.


BEP ‘in İşlevleri nelerdir?


 • BEP toplantıları, aile ve okul personeli arasındaki iletişim aracıdır. Öğrencinin

gereksinimleri, nelerin sağlanabileceği ve karşılaşılabilecek durumların neler olabileceği

konusunda her iki tarafa da eşit söz hakkı sağlar.

 • BEP, öğrencinin gereksinimi olan özel eğitim hizmetleri ve ilişkili destek hizmetlerin

öğrenciye sunulacağına ilişkin yazılı bir taahhüttür.

 • BEP ailenin, okulun ve ilişkili tüm birimlerin çalışmalarını ve bunların öğrenciye katkılarını

izleme ve değerlendirme aracıdır.

Kimlerin BEP’e İhtiyacı Vardır?


 •  Aynı yaş grubundaki çocuklara sağlanan eğitim olanaklarından yararlanmasını engelleyen

özel eğitim gereksinimi olan bireyler

 •  Engeli ya da yetersizliği eğitimsel performansını olumsuz olarak etkileyen bireyler
 •  Gereksinimlerinin karşılanması için özel düzenlenmiş destek eğitime gereksinim duyulan

bireyler bireyselleştirilmiş eğitim programına ihtiyaç duymaktadırlar.


TANI ALMIŞ BİREYLERDE;


Tanı almış bireylerde bireylerin uygun olduğu destek eğitim programlarına

yerleştirilerek destek eğitim almaları sağlanır, daha sonra çalışılması için uygun modüller

bireye verilir.

BU PROGRAMLAR;

 •  Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı
 •  İşitme Engelliler Destek Eğitim Programı
 •  Görme Engelliler Destek Eğitim Programı
 •  Yaygın Gelişimsel Bozukluk Destek Eğitim Programı
 •  Dil ve Konuşma Bozukluğu Destek Eğitim Programı
 • Bedensel Bozukluk Destek Eğitim programı (Fizik Tedavi)
 • Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı ‘ dır